Giới thiệu

* Chức năng nhiêm vụ:
+ Theo dõi. chăm sóc, thực hiện đỡ đẻ theo yêu cầu chất lượng cao.
+ Thực hiện mổ đẻ theo yêu cầu đối với SP có chỉ định mổ
+ Điều trị, chăm sóc toàn diện theo yêu cầu chất lợng cao cho sản
phụ và trẻ sơ sinh hậu sản, hậu phẫu.
+ Nghiên cứu khoa học
+ Chỉ đạo tuyến, tham gia đào tạo sinh viên CĐYHN và các lớp đào
tạo dự án làm mẹ an toàn. NCBSM…
* Thành tích đạt được: Luôn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm liên
tục đạt tập thể lao động giỏi, ngời tốt việc tốt và tổ công đoàn vững
mạnh xuất sắc

Thông tin đẻ, mổ theo yêu cầu

[pshn_post_list sc_post_id=”3174″ sc_post_number=”9″]

Quy trình đẻ, mổ theo yêu cầu

[pshn_post_list sc_category=”quy-trinh-vao-de” sc_post_id=”3195″ sc_post_number=”8″]

Hỏi đáp - Tư vấn

[pshn_post_list sc_category=”hoi-dap-tu-van” sc_post_id=”3232″ sc_post_number=”10″]