Một số phương pháp, kỹ thuật mới áp dụng

0
1807

Giảm đau trong đẻ (phương pháp đẻ không đau): dùng gây tê ngoài màng cứng:

Phương pháp da kề da (EENC):

SHARE