Chức năng và nhiệm vụ khoa

0
4451
  1. Đón tiếp chu đáo, hướng dẫn chi tiết sản phụ vào đẻ yêu cầu.
  2. Theo dõi chuyển dạ mổ đẻ yêu cầu.

Theo dõi một ca chuyển dạ

Siêu âm sản phụ chuyển dạ

Tư vấn một sản phụ đang chuyển dạ

  1. Được 01 người nhà vào phòng đẻ động viên.
  2. Sản phụ ra viện được tặng 01 gói quà của bệnh viện.
  3. Cơ sở đào tạo: Bác sỹ của trường đại học Y. Hộ sinh điều dưỡng của các trường cao đẳng, trung cấp y tế.
  4. Giao ban, hội chẩn khoa:

Hội chẩn các bác sỹ trong khoa D3

  1. Hợp tác: Trong nước và quốc tế.
SHARE